DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Anayasa’nın 42. Maddesi Değiştirilirse Tehlikelerle Karşı Karşıya Kalırız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Anayasa’nın 42. maddesinin değiştirilmesi halinde Türkiye’yi bekleyen tehlikelere dikkat çekti. Aksoy, AKP’nin yerel seçim planının bu madde üzerinden inşa edilebileceğini vurguladı. Aksoy, “AKP, neye göre oy isteyecek yabancılardan? ‘Sizin için Anayasa’yı değiştiriyorum’ diyecek. ‘Sizi Anayasa’ya dahil ediyorum’ diyecek. Ancak 42. maddenin değiştirilmesi, Türkiye’nin altına dinamit döşemektir” dedi.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa’nın 42. maddesinin en az ilk dört madde kadar korunması gerektiğini belirtti. Aksoy, bu maddenin değiştirilmesi halinde Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri anlattı. “Ulus kimliği çökertmek istiyorlar” diyen Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

“Son seçimlerde 1,5 milyon civarı yabancı oy kullandı. Emlak yoluyla hibe edilen ve satılığa çıkarılan vatandaşlıklar da buna dahil. Hükümet, çok kültürlü bir yapıya emin adımlarla ilerliyor. Ulus kimliği çökertmek istiyorlar yani. Anayasa’yı konuşurken herkes ilk dört maddeden söz ediyor. En az bu dört madde kadar 42. madde de önemli. Bu maddede, ‘Türkçeden başka hiçbir dil anadil olarak okutulamaz’ diyor. Bu madde çöktüğü zaman ulus devlet de çökmüş oluyor, ilk dört madde istediği kadar değiştirilmemiş olsun. Yani esas tuzak 42. maddedir. 42. maddenin değiştirilmesi, Türkiye’nin altına dinamit döşemektir.

Özellikle Arapça üzerinden bambaşka bir toplum inşa ediliyor. Türkiye’ye gelen Suriyeliler alaylı olarak sokak Türkçesi öğreniyor ama okuma yazmaları yok. Eğer bu yasa değişirse çift dile geçme ihtimalimiz var.

Seçimlere 5 ay kaldı, 5 ay içinde o yabancılar tekrar oy kullanacak. AKP, neye göre oy isteyecek onlardan? ‘Sizin için Anayasa’yı değiştiriyorum’ diyecek. ‘Sizi Anayasa’ya dahil ediyorum’ diyecek.”

ANAYASA’NIN 42. MADDESİ NEYİ İÇERİYOR?

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

“Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x